Sponsor

miercuri, 26 ianuarie 2011

Love story of a young man....so cute!

I used to be like this then......
I met a girl...........

cid:image004.png@01CB43F0.5F838D20

She was like this......

cid:image005.png@01CB43F0.5F838D20


Together, we were like this........


cid:image006.png@01CB43F0.A2918950


I gave her gifts like this...........

cid:image007.png@01CB43F0.A2918950


When she accepted my proposal, I was like this.....

cid:image008.png@01CB43F1.05D3D860


I used to talk to her all night like this........


cid:image009.png@01CB43F1.7656CB10

And at the office I use to do this......


cid:image010.png@01CB43F1.7656CB10


When my friends saw my girl friend, they stared like this.......
 
cid:image011.png@01CB43F1.7656CB10


And I used to react like this......


cid:image012.png@01CB43F1.D5100F90


But on Valentines Day,
she receiveda red rose fromsomeone else like this......


cid:image013.png@01CB43F1.D5100F90


And she was like this…..

http://2.bp.blogspot.com/_Aqc1xl8UmEI/S3lKsBmi24I/AAAAAAAAAHs/vZw05YaC_Zk/s400/13.bmp


And I was like this…..

cid:image014.png@01CB43F3.C727CF60

Which later led to this.....


cid:image002.png@01CB43F5.01365EA0

cid:image015.png@01CB43F5.6E938040

I felt like doing this...


cid:image016.png@01CB43F5.6E938040


I started doing this....


cid:image017.png@01CB43F5.6E938040

and this....


http://3.bp.blogspot.com/_Aqc1xl8UmEI/S3lJ3Lzb8cI/AAAAAAAAAG0/9C1Aaq71qyY/s400/20.bmp

WHEW! GIRLS!!!!


cid:256241310@17092010-0473

 

 duminică, 16 ianuarie 2011

NASA prezintă avioanele viitorului din 2025

Lockheed Martin propune un avion de pasageri pentru 2025 cu un singur motor

marți, 11 ianuarie 2011

ce fac veveritele noaptea

luni, 10 ianuarie 2011

Topul celor mai scumpe site-uri din 2010

1. Sex.com, vândut pentru 13 milioane dolari
2. Slots.com, vândut pentru 5,5 milioane dolari
3. Dating.com, vândut pentru 1,75 milioane dolari
4. Photo.com, vândut pentru 1,25 milioane dolari
5. Flying.com, vândut pentru 1,1 milioane dolari
6. Zip.com, vândut pentru 1,05 milioane dolari
7. Poker.org, vândut pentru 1 milion de dolari
8. Credit.fr, vândut pentru 587.500 euro
9. Guns.com, vândut pentru 800.000 dolari
10. Ringtones.com, vândut pentru 750.000 dolari

sursa:zf.ro

vineri, 7 ianuarie 2011

marți, 4 ianuarie 2011

Cel mai folosit motor de cautare in Romania

luni, 3 ianuarie 2011

Caro Emerald - A Night Like This - Official video

sâmbătă, 1 ianuarie 2011

A fost odata...
Acesta nu este finalul…. Inca de la inceput…. A fost vorba …de a face…ceea ce ne place …. A fost vorba....de a trai la maxim fiecare clipa ....a fost vorba....de a ne simti liberi…...pentru ceea ce suntem …..a fost vorba de a face totul impreuna. Si facem... asta mereu... si mereu ca si cum nimeni nu s-ar uita la noi ….…a fost vorba de responsabilitate...... A fost vorba....de o echipa unita...de implicare... Este vorba de o relatie stabila pe care o construim... Si promitem ca vom ramane aceeasi Au participat: Carmencita C-tyn Irma Luiza Gabitu' Roxy Iulia Maria Diana O echipa unita!!! Echipa Tei!!!

Codul Muncii 2011: Care sunt noile obligatii pentru angajati si angajatori

Principalele modificari aduse de proiect vizeaza:

 • revizuirea reglementarilor privind aplicarea clauzei de neconcurenta. Aplicarea clauzei de neconcurenta, in forma actuala, restrictioneaza dreptul la munca prin incalcarea prevederilor Constitutiei si ale principiilor fundamentale instituite chiar prin Codul muncii.
Astfel, angajatorul poate renunta unilateral la clauza de neconcurenta prevazuta in contract, plata indemnizatiei de neconcurenta incetand din luna urmatoare notificarii scrise a angajatului privind denuntarea acesteia.

 • revizuirea perioadelor de proba instituite pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca.

Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba de cel mult 45 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere.

Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.

 • eliminarea interdictiei privind angajarea succesiva a mai mult de trei persoane pe perioade de proba pentru acelasi post.
 •  instituirea pentru angajator a dreptului de a stabili obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora. Propunerea creeaza posibilitatea pentru angajator, dupa consultarea cu organizatiile sindicale sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, de a stabili obiective si criterii de performanta pentru salariatii proprii. Aceasta masura poate ajuta la cresterea competentei si la gradului de expertiza al salariatilor.
 •  modificarea conditiilor in care se poate dispune delegarea salariatului.
Delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile si se poate prelungi numai cu acordul salariatului, din 2 in 2 luni
 •  revizuirea cazurilor de incetare de drept a contractului individual de munca pentru acoperirea anumitor situatii nereglementate in legislatia existenta.
 •  modificarea criteriilor in cazul concedierilor colective. Principalele criterii care vor fi avute in vedere in procedura concedierilor colective vor cele de performanta si de indeplinire a obiectivelor si in subsidiar, pentru departajare vor fi avute in vedere criteriile de natura sociala. Criteriile referitoare la evaluarea performantelor profesionale vor avea prevalenta.
 • eliminarea interdictiei de a face angajari pentru angajatorul care a dispus concedieri colective pe locurile de munca ale salariatilor concediati timp de 9 luni de la data concedierii acestora. Interdictia de a face noi angajari reprezinta o limitare angajarilor in perspectiva, limitand atat posibilitatile de dezvoltare ale angajatorului si reducand numarul de locuri de munca disponibile pe piata muncii.
 •  modificarea termenului de preaviz.
Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv nu poate fi mai mic de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere.
 • modificarea prevederilor care reglementeaza contractul individual de munca pe perioada determinata.

Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.

 •  modificarea prevederilor privind agentul de munca temporara in sensul eliminarii restrictiilor prevazute de art. 88 Codul Muncii reprezinta o consecinta a aplicarii art. 4 din Directiva 2008/104/CE privind munca prin agent de munca temporara, potrivit caruia statele membre trebuie sa revizuiasca orice restrictie sau interdictie privind utilizarea muncii temporare.

„Munca prin agent de munca temporara”, este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia Utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.

„Salariatul temporar” este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in vederea punerii sale la dispozitia unui Utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.

 •  modificarea prevederilor referitoare la timpul de lucru , in conformitate cu prevederile Directivei nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizarii contractului individual de munca.

Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

 • eliminarea anumitor neconcordante referitoare la reprezentantii salariatilor si ai organizatiilor sindicale.

 •  modificari ale jurisdictiei muncii in ceea ce priveste sarcina probei, in sensul revenirii la procedura consacrata in Codul de procedura civila.

 •  introducerea de noi sanctiuni contraventionale.